ZAPYTANIA OFERTOWE
ďťż09.03.2016 r.
Formy do produkcji prefabrykatów na maszynie Zenith 940S (3 szt.)


Przedmiot zapytania:
1. Forma do korytek ściekowych górskich
2. Forma do korytek skrzynkowych
3. Forma do płyt ażurowych Krata
Termin złożenia oferty: 22.03.2016 r.

Kryteria wyboru dostawcy: cena (100%)

Minimalne wymagania dla wszystkich form:
– Deklarowany czas pracy formy do momentu regeneracji – 60.000 cykli
– Twardość powierzchni dla matryc i ścian wewnętrznych – 64 HRC

Szczegółowe, minimalne wymagania dla poszczególnych form oraz rysunki zawiera plik Zapytanie ofertowe.pdf.
Oferty prosimy przygotować na załączonym wzorze Oferta.doc.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Zapytanie ofertowe - Formy do prefabrykatow Zenith 09.03.2016.pdf Oferta - Formy do prefabrykatow Zenith 09.03.2016.docProjekt: "Wdrożenie produkcji innowacyjnych prefabrykatów budowlanych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych dla branży budownictwa drogowego poprzez modernizację i automatyzację procesów produkcji." współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach:
– Osi priorytetowej 3. Konkurencyjność MŚP
– Działanie 3.2. Innowacje w MŚP
© 2007 Z.P.B."KOBET"
Wszystkie prawa zastrzeżone